www.drwarga.hu
DR. VARGA WERNITZ ISTVÁN

ÜGYVÉD
Szakterületek
Paragrafus
Sportjog

Munkajog:
- jogi tanácsadás a munkaviszony keletkezésével, megszűnésével, vezetői és általános munkaszerződésekkel kapcsolatos kérdésekben,
- az ehhez tartozó okiratok elkészítése és véleményezése.

Elérhetőségek

Társasági jog, cégjog:
- társaságok alapítása, átalakítása és megszűntetése,
- társasági szerzodés módosítása,
- cégek alapításához szükséges valamennyi jogi dokumentum (társasági szerződés, alapító okirat, szindikátusi szerződés, stb.) elkészítése,
- társasági részesedések átruházása, részvény és üzletrész adásvételi szerződés elkészítése,
- törzstőke emelése, csökkentése,
- képviselet a cégbejegyzési és változásbejegyzési eljárásban,
- végelszámolás megindítása, lefolytatása.

Ingatlanjog:
- lakás és egyéb ingatlant érintő szerződések elkészítése és véleményezése (adásvételi szerződés, csereszerződés, ajándékozási szerződés, bérleti szerződés, használati szerződés, tartási szerződés, életjáradéki szerződés),
- ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokra (haszonélvezeti jog) vonatkozó szerződések elkészítése,
- társasházi alapító okirat, szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ), házirend, lakásszövetkezeti alapszabály szerkesztése, módosítása,
- telekalakítás és ingatlan átminősítésének lebonyolítása,
- perbeli illetve hatóság előtti képviselet ingatlanjoggal kapcsolatos ügyekben.

Polgári jogi szerződések:
- kölcsönszerződések,
- letéti-, szállítási-, szállítmányozási-, fuvarozási-, bizományiszerződések,
- megbízási-, vállalkozási-, alvállalkozói-, generálkivitelezői-, szerelési-, tervezési-, forgalmazói szerződések,
- zálog-, engedményezési-, termékértékesítési-, franchise-, együttműködési szerződések,
- öröklési szerződések és
- bármely nem nevesített szerződés elkészítése.

Követelés érvényesítése:
- felszólító levél,
- egyeztetési eljárás lefolytatása,
- felszámolási eljárás megindítása,
- végrehajtással kapcsolatos eljárás,
- fizetési meghagyásos eljárás.

Család- és öröklési jog:
- házassági, élettársi vagyonjogi szerződések, házassági vagyonközösséget megszüntető szerződések, a házasság felbontásához kapcsolódó járulékos kérdéseket rendező szerződések,
- bíróság előtti peres képviselet házastársi, élettársi vagyonjogi viszonyok rendezése iránt, rokon- és gyermektartással összefüggő jogi képviselet,
- bíróság előtti jogi képviselet ellátása házassági bontóperekben és egyéb családjogi perekben,
- végrendeletek elkészítése és letéti őrzése,
- öröklési szerződések, tartási szerződések és életjáradéki szerződések elkészítése,
- képviselet ellátása hagyatéki eljárásban és öröklési jogi vitákban.

Vagyoni és nem vagyoni kártérítés
- Szintén forduljon hozzám bizalommal, ha Önt közúti baleset éri, akár gyalogosként szenvedett sérülést, netán vadgázolásból eredően, vagy a közút alkalmatlansága következtében keletkezett a járművében kára.
Segítségére lehetek mind a vagyoni, mind a nem vagyoni kárból (gyász, maradandó fogyatékosság, lelki szenvedés, fizikai fájdalom) eredő igényei érvényesítésében.Ügyvédi kamara